ChairStanding Board MemberMember of Board of DirectorsStanding SupervisorMember of Board of Supervisors
Jen-Hui Hsu

Professor of Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University
Former Dean of School of Management, Shih Hsin University
Former Deputy Minister of Finance, ROC, Taiwan

蘇彩足 Tsai-Tsu Su

Standing Board Member
Professor of Department of Political Science, National Taiwan University
黃東益 Tong-Yi HuangProfessor of Department of Public Administration, National Chengchi University
陳俊明 Chun-Ming Chen

Associate Professor of Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University
黃秀端 Shiow-Duan Hawang

Professor of Department of Political Science and Dean of School of Liberal Arts and Social Science, Soochow University
楊永年 Yung-Nane Yang

Professor of Institute of Political Economy, National Cheng Kung University
胡龍騰 Lung-Teng Hu

Professor of Department of Public Administration and Policy, National Taipei University
Yu-Ying Kuo

Professor of Department of Public Administration and Policy, National Taipei University
Mei-Chiang Shih

Professor of Department of Public Management and Policy, Tunghai University
Wu-Long Yang

Professor of Department of Government and Law, National University of Kaohsiung
Luke H.C. Hsiao

Professor of Department of Public Policy and Management, I-Shou University

Kai-Hung Fang

Associate Professor and Chair of Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University

Chung-Pin Lee

Associate Professor of Department of Public Administration and Policy, National Taipei University

Sen-Been Lai

Ex-Auditor, National Audit Office

Chiu Lai Yen

Ex-Deputy Personnel Minister without Portfolio of Directorate-General of Personnel Administration, Executive Yuan

Tzung-Shiun Li

Professor and Chair of Department of Administrative Management, Central Police University

Huan Lin

Ex-Deputy Minister, National Development Council & Associate professor of School of Law, Soochow University

Wen-Jong Juang

Professor of Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University

Hsiu-Chuan Tsai

Professor of  Department of Political Science, Soochow University

Ernie Ko

Associate Professor, National Taiwan University of Arts

Joseph Ni

President of Zhong Hua Yuan Tian Accounting Firm

Tung-Wen Sun
Standing Supervisor
Professor of Department of Public Policy and Administration, Vice President of National Chi Nan University
Jin-Pu Chen

Professor of Department of Social and Policy Sciences, Yuan Ze University

Ling-Chun Hung
Associate Professor of Department of Political Science, National Cheng Kung University
Shang-Pao Yeh
Professor of Department of Hospitality and M.I.C.E Marketing Management, National Kaohsiung University Hospitality and Tourism
Don-Yun Chen
Professor of Department of Public Administration, National Chengchi University
Chih-Chun Chiu

Professor of Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University

Hong-Lin Jhang

Chief Executive, Citizen Congress Watch